Rickenella swartzii (Violettstieliger Heftelnabeling)

Foto

Foto: Johann Rejek